Три уредби, донесени во примена на законот од 6 август 2019 година за трансформација на јавниот сервис, го подобруваат вработувањето, интеграцијата и развојот на кариерата на лица со попреченост во јавниот сервис.

Воспоставување на крајот на договорот за учење

Уредба објавена на 7 мај во Службен весник лесно воспоставување на лица со попреченост кои имаат завршено договор за чирак во јавните служби. Тие ќе можат да имаат корист од директен пристап до позиција од посебна постапка.

Кандидатите треба да го испратат своето барање за мандат најмалку три месеци пред крајот на нивниот договор за учење до органот за вработување. Вториот има еден месец од приемот на барањето за пренесување на предлог за мандат, како и една или повеќе понуди за работа што одговара на функциите извршени за време на стажирањето. Доколку нема предлог да даде, ќе ги извести во истиот рок. Кандидатите ќе имаат рок од петнаесет дена да ја испратат својата апликација. Комитет за мандат ќе ги испита досиејата и ќе ги покани или не кандидатите за интервју што мора