Еспортот е конкурентна практика на видео игра. Оваа практика поставува прашања и покренува многу прашања: дали е можно да се квалификува како спорт? Како да се заштитат играчите? Како да ги препознаете нивните вештини и да ги развиете? Дали е-спортот е лост за вклучување или исклучување? Дали е одржлив економскиот модел на еспорт? Какво е нејзиното територијално закотвување или поврзаноста со заедниците? И конечно, прашање засилено со здравствената криза од 2020 година, дали еспортот ќе го обнови нашиот однос кон спортската практика или кон потрошувачката на спортски шоуа?

MOOC „разбирање на еспортот и неговите предизвици“ има за цел да ја претстави состојбата на универзитетските истражувања за сите овие прашања. Нудиме курс за обука за време на кој ќе имате корист од стручни ставови и сведоштва од актерите во секторот, но и активности кои ќе ви овозможат да го тестирате вашето знаење и да го испробате сами. esport.