Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Спротивно на она што некои луѓе го замислуваат, попреченоста може да биде предност за компаниите

Овој курс ќе ве опреми со знаење за надминување на бариерите и спроведување на сеопфатна политика за попреченост во вашата организација!

Објаснува што е попреченост, различните законски улоги и одговорности на компаниите, особено по измените воведени со законот за слобода на избор на професионална иднина во септември 2018 година и обезбедува алатки за креирање успешна и ефикасна стратегија за поддршка на лицата со попреченост. во текот на нивните кариери.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→