Во вторникот на 9 март 2021 година, La Filière Française de l'Eau објави во партнерство и кофинансирање со Министерството за вработување, труд и интеграција студија за PIC EDEC спроведена од Ернст и Јанг, фокусирана на вработување, вештини и обука до 2025 година. Оваа многу богата публикација е можност повторно да се откријат различните занаети и можни патеки за кариера во секторот за вода што ги регрутира сите играчи.

Студијата опфаќа најголем периметар на актери на францускиот сектор за вода низ целата национална територија, како и на големиот и малиот циклус на вода.  : јавни и приватни услуги за управување со вода, даватели на инженерски услуги, индустријалци и добавувачи на специјализирана опрема, градежни конструктори, делегирачки органи, институционални играчи во секторот, обука и истражување

 124 000 FTE и околу сто занаети
Со 124 работни места во 000 година, играчите во францускиот сектор за вода покриваат широк спектар на професии. Секторот има повеќе од сто иако нема унифициран референтен систем. Ова преведува а повисоко ниво на диверзификација на нивните потреби да ги обезбеди сите свои мисии, во споредба со другите слични сектори.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Забрзајте ја брзината на вашиот блог за WordPress за SEO и многу повеќе