Целта на овој курс е да ја претстави хемијата во нејзините различни аспекти и можните професионални изданија.

Неговата цел е да стекне подобро разбирање за презентираните дисциплини и професиите со амбиција им помогне на средношколците да го пронајдат својот пат благодарение на множеството MOOC, од кои дел е овој курс, наречен ProjetSUP.

Содржините презентирани во овој курс се произведени од наставни тимови од високото образование во партнерство со Онисеп. Така можете да бидете сигурни дека содржината е доверлива, создадена од експерти во областа.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Бесплатен Excel: Длабинско VSearch