За какви напори зборуваме?

Вие, како и вашите вработени, извршувате голем број активности кои не се строго поврзани со вашите работни цели: привремено променете го темпото на работа, побарајте детали од надзорникот за подобро да ги пренесете вашите упатства, дадете предлози и тогаш. дека ништо не ве обврзува, да им помогнете на некои ваши соработници итн. Гледаме дека теле-работата спаѓа во оваа категорија на други напори, освен оние што се специфично резултат на задачите што треба да се извршат. Требаше многу време да се земе предвид. Тоа беше социолог во раните 80-ти, Јоханес Сигрист, кој воспостави модел за да ги квалификува. Тој истакна две групи напори:

  • претрпените напори: ова се активности што ги спроведува работникот за да одговори на ограничувањата што произлегуваат од околината ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Празници и денови за одмор: можност за наметнување и менување на нивните датуми до 30 јуни 2021 година