во Ексел 2010 многу луѓе ги знаат списоците (понеделник вторник…, јануари февруари итн.) Но, можно е да создадете свои лични листи. Ова мало бесплатно упатство објаснува, со неколку кликања, како да ја креирате вашата листа или како да ја измените ...