По повод Меѓународниот форум за сајбер безбедност во 2021 година, Националната агенција за безбедност на информациски системи (ANSSI) ја брани иднината на европската сајбер безбедност, заснована на соработка и солидарност. По долгорочна работа за изградба на заедничка и споделена рамка во Европа, француското претседателство со Советот на Европската унија (ЕУ) во 2022 година ќе биде можност за зајакнување на европскиот суверенитет во однос на сајбер безбедноста. Ревизијата на директивата НИС, сајбер-безбедноста на европските институции, развојот на индустриското ткиво на доверба и европската солидарност во случај на голема криза ќе бидат француските приоритети за првата половина на 2022 година.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Украс на плати: неостварливата фракција е зголемена