Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Секој ден нови закани и пропусти ги загрозуваат вашите податоци и системи. За да го спречите ова, мора активно да ги следите овие пропусти, да собирате информации и да ги известите различните вработени.

Ќе треба да комуницирате со многу засегнати страни, вклучително и вработени, други членови на организацијата, менаџери и регулатори, кои нема секогаш да се согласуваат со информациите што ги објавувате. Затоа мора да им дадете информации што го гарантираат интегритетот на нивните податоци и системи.

Во овој курс, ќе научите како да поставите програми за откривање и ефикасно да ги идентификувате пропустите. Исто така, ќе научите како да ги ангажирате засегнатите страни за да се обезбеди безбедност на информациите и како да се врши оперативна контрола над специјалистите.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→

READ  Психосоцијални ризици