Овој MOOC има за цел да ја претстави универзитетската диплома (DU) аналитичар на податоци што ја носи Универзитетот CY Cergy Paris. Го опишува функционирањето на ДУ, неговата педагошка организација и нејзината програма.

DU Data Analyst ги обучува утрешните аналитичари на податоци. Таа е наменета за луѓе кои сакаат да стекнат вештини кои ги задоволуваат потребите на секторот во висока тензија на пазарот на труд. Тоа е обука во мал број фокусирана на пракса. Придружбата е персонализирана според…

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →