Опис

Обуката Lagom има за цел да ви овозможи да ги автоматизирате вашите финансии за да ги платите сите ваши сметки, да издвоите, да заработувате повеќе, да изгубите помалку и да знаете точно колку можете да потрошите на хоби и задоволства секој месец. Како ? Следно нашиот систем за автоматизација на финансии и со примена на некои моќни принципи.

За кого е наменет овој курс?

  • Луѓе со редовен готовински тек (плати, помош и сл.).
  • Луѓе кои сакаат да ја зголемат куповната моќ.
  • Луѓето кои не сакаат да зависат од луѓето да се издржуваат.