Овој курс го опишува методот 5S и неговите принципи. Тоа ви објаснува, чекор по чекор, како да го поставите пристапот во вашата работна средина или на дневна основа (канцеларија, работилница, работна станица, кујна, спална соба итн.). Наизменично ги менува теоретските презентации, практични апликации и вежби, во форма на интервјуа, слајдови, видеа и квизови...

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →