До крајот на овој курс, ќе можете да:

  • Развијте ја вашата правна култура;
  • Разберете го методот на расудување специфичен за адвокатите.

Опис

Изучувањето на правото се заснова на стекнување на правен „начин на размислување“. Целта на курсот е да понуди преглед на овој метод на расудување, преку поминување низ главните гранки на предметот.

Така, МООК нуди кохерентен преглед на законот. Таа е особено насочена кон:

  • средношколци кои би сакале да започнат правни студии, без да знаат од што точно се состојат овие студии.
  • студенти од високото образование кои веројатно ќе посетуваат правни курсеви за време на нивното универзитетско образование, кои не се нужно навикнати на методот на правно расудување.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Паралаксен ефект во PowerPoint 2019 година