Компаниите кои не применуваат целосна теле-работа кога нивната активност се занимава со тоа, ризикуваат контроли од страна на инспекторатот за труд и, во случај на одбивање да се усогласат со оваа мерка, строги казни. Но, Министерството за труд го нагласува образованието кон непослушните работодавци, сметајќи ги санкциите само како последно средство.

Вработените мора да практикуваат интегрална теле-работа до степен на „Можно“ да се ограничи ширењето на епидемијата Ковид-19. Волјата на Емануел Макрон, изразена во неговиот говор од 28 октомври, објавувајќи затвор од два дена подоцна и препишана во здравствениот протокол, не е секогаш почитувана, како што е покажано во истражувањето што Министерството за труд го објави во вторникот, на 10 ноември до неколку медиуми, вклучително и Семеен запис.

Според оваа студија, која министерството ја финансирала и нарачала Харис Интерактив, во текот на неделата од 2 до 8 ноември, 52% од ангажираните вработени посочиле дека работат на нивното работно место 100%, 18% рекле прогласи практикување интегрална теле-работа, 18% рекле дека ја менуваат теле-работата и работат во присуство *. Но, сепак беше