Додека телекомуникации треба да се генерализира каде и да е можно за време на затворањето, многу вработени се прашуваат дали имаат право на тоа ваучери за оброк. „Во примена на општиот принцип на еднаков третман меѓу вработените, теле-работниците имаат корист од истите законски и договорни права и предности како оние што се применуваат на вработените во споредлива ситуација кои работат во просториите на компанијата“, се присетува на Министерството за труд во своите најчесто поставувани прашања посветени на теле-работата. Исто така, се потсетува на ова правило Член L. 1222-9 од Законот за работни односи.

Штом вработените кои ја извршуваат својата активност во просториите на компанијата имаат корист од ваучери за оброк, теле-работниците исто така мора да ги добијат доколку нивните услови за работа се еквивалентни.

Работниот ден треба да биде прекинат со пауза за јадење

И во двата случаи, правилото е исто: „Вработен може да добие само еден ваучер за оброк по оброк вклучен во неговиот дневен распоред за работа“ (член Р. 3262-7 од Законот за работни односи). Телевизорите ќе добиваат билет за оброк по работен ден, штом нивниот работен ден покрие „2 смени прошарани со пауза резервирана за земање