Le телекомуникации е поставено на 100% за вработените кои можат да ги извршуваат сите свои задачи од далечина, со можно враќање лице в лице, најмногу еден ден во неделата, со ваш договор, кога работникот изрази потреба.

Но, од крајот на ноември 2020 година, употребата на теле-работа еродира. Министерот за труд ги повикува компаниите да се мобилизираат за да го најдеме ова ниво на теле-работа.

Навистина, теле-работата е начин на организација што овозможува ограничување на социјалните интеракции на работното место и на патувања од дома до работа. Неговата имплементација за активностите што му овозможуваат учествува во спречување на ризик од контаминација на Ковид-19.

При неговата имплементација, потребно е да се земат предвид специфичностите поврзани со работните организации, да се адаптира опремата, да се дефинира далечинско управување. Не секогаш лесно, особено за малите и средни бизниси.

Министерството за труд создаде одговор на тешкотиите со кои се соочуваат овие компании, да ги понуди „Целта на телекомуникациската работа“, за да ги поддржи ССЕ и МСП во организирање на продолжување на нивните активности и спроведување на телеобработка и, на тој начин, да одговори на здравствените препораки.

„Целта на теле-работа