Историски гледано, насилната акција се појавува како чин на отпор, понекогаш очајна. Често се означува како терорист во зависност од интересите на страните и од избраните цели. И покрај многуте напори, не можеше да се најде заедничка меѓународна дефиниција, а повеќето од организациите кои практикуваа насилни дејствија беа осудени како терористи во еден или друг период во нивната историја. Тероризмот исто така еволуираше. Еднина, стана множина. Нејзините цели се диверзифицираа. Ако поимот тероризам често е предмет на контроверзии и контроверзии, тоа е затоа што е проткаено со силна субјективност и означува сложен, променлив и повеќеслоен феномен.

Овој курс нуди прецизна и детална историска анализа на мутациите на тероризмот, неговите еволуции и раскинувања, неговиот премин од еднина криминална алатка во плурална димензија. Опфаќа: дефиниции, актери, цели, методи и алатки во борбата против тероризмот.

Овој курс има за цел да обезбеди подобро знаење и поголема способност за анализа на информации за терористички прашања.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Оптимизирајте ја вашата работа со Microsoft 365