Дали сте заинтересирани за наводнување? Дали сакате да ги разберете неговите предизвици, неговите техники? Во овој курс, тројца наставници ве запознаваат со основните концепти за наводнување преку видеа и вежби. Редовно, интервјуата со актери на теренот ќе овозможат овие концепти да се стават во практична рамка.

Формат

Овој курс е организиран во 6 модули (еден неделно). Квизовите и активностите ви овозможуваат да го тестирате вашето знаење.

предуслови за запишување на

Овој курс е наменет за студенти на диплома и магистерски студии заинтересирани за еколошки науки, но и за земјоделци, државни службеници и консултанти од областа на управувањето со водните ресурси и наводнувањето. Започнуваме со основите, така што не се потребни предуслови за следење на овој MOOC.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Научен интегритет во истражувачките професии