Угостителство за вработените надвор од периодот Covid-19

Условите за угостителство за вработените се различни во зависност од тоа дали компанијата има 50 вработени или не.

Компанија со најмалку 50 вработени

Во компании со најмалку 50 вработени, по консултација со CSE, мора да им обезбедите на вработените простории за угостителство:

кој е обезбеден со доволен број седишта и маси; која вклучува чешма за вода за пиење, свежа и топла, за 10 корисници; и кој има средство за зачувување или ладење храна и пијалоци и инсталација за подгревање на оброците.

Забрането е да им се дозволува на работниците да јадат оброци во просториите наменети за работа.

Различни начини ви овозможуваат да ги исполните своите обврски: кујна во која вработените можат да ги јадат своите оброци, но и менза или трпезарија во рамките на компанијата или ресторан на компанијата.

Компанија со помалку од 50 вработени

Доколку имате помалку од 50 вработени, обврската е полесна. На вработените мора да им обезбедите само место каде што можат да јадат во добри здравствени и безбедносни услови (редовно чистење, канти за ѓубре, итн.). Оваа просторија може да биде опремена во