Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Следењето на перформансите на вработените е една од најважните задачи на менаџерот за човечки ресурси.

Не само што треба да ја следите и управувате работата на вашиот тим, туку вие сте одговорни и за работата на другите вработени. Сето ова за да помогне да се зголеми ефикасноста на вашиот бизнис.

Со други зборови, вие сте заеднички одговорни за работата на компанијата што ве вработува.

Ова е причината зошто овој курс е толку важен за вас.

Во овој курс ќе научите:

– Како да се дефинираат и измерат перформансите?

– Ќе ги научите техничките и човечките методи за оценување и толкување на перформансите на тимот.

– Развијте соодветни рефлекси кои поддржуваат перформанси.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→