Бесплатна обука за Linkedin Learning до 2025 година

Како проект менаџер, знаете колку е важно да се грижите за секој детал, без разлика колку е сложен. На овој курс ќе го стекнете знаењето потребно за поефективно управување со вашите проекти со Microsoft 365. Ќе стекнете знаење неопходно за поефикасно управување со проекти со Microsoft 365. Научете како лесно да ги организирате, планирате, извршувате и следите вашите проекти.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→