La Големи податоци, и поопшто анализата на податоците, заземаат сè поважно место во стратегиите на многу организации. Следење на перформанси, анализа на однесување, откривање на нови пазарни можности : апликациите се повеќекратни и се од интерес за различни сектори. Од е-трговија до финансии, вклучувајќи транспорт и здравје, на компаниите им требаат таленти обучени за собирање, складирање, но и за обработка и моделирање на податоци.

Овој MOOC е насочен кон секој што сака да ги открие основите на науката за податоци, без оглед на неговото ниво. Центрирани на откривање на концепти преку видеа, квизови и дебати, курсевите и активностите обезбедуваат вовед во предизвиците на собирање, анализа и управување со податоци.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Направете добар наклон