MOOC - структурата на меѓународната помош се карактеризира со парламентарна симулациска активност. По модулот за „архитектурата на помошта“ и „помош во прашање“ каде главно ќе одговориме на две прашања (од што се состои помошта за развој? Зошто да им помагаме на другите далечни луѓе?), Ви предлагаме да „проучите и преформулирате во комисијата , за 4 недели, членовите на предлог-законот поднесен од Владата на фиктивната Република Хоупленд, чија цел е да се реформира политиката на официјална развојна помош.

За да ви помогнеме, ќе имате можност на овој MOOC да запознаете група истражувачи и професионалци од областа (преку динамични видео капсули).

Дополнително, ќе имате пристап до низа библиографски ресурси и совети за читање кои се занимаваат со проблемот.

Тетратката што треба да ја пополните, исто така, ќе ви помогне да ги насочите вашите претстави, вашите верувања во врска со помошта и да го визуелизирате вашиот напредок.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Успешни деловни презентации