До крајот на овој курс, ќе можете да:

  • Разберете и користете некои класични закони на електрична енергија
  • Моделирајте физичка ситуација
  • Развијте техники за автоматско пресметување
  • Разберете и применувајте го методот на решавање на „отворени“ проблеми
  • Користете ја компјутерската алатка за да симулирате експеримент и да решите физички равенки

Опис

Овој модул е ​​прв во серијата од 5 модули. Оваа подготовка во физиката ви овозможува да го консолидирате вашето знаење и да ве подготвите за влез во високото образование.

Дозволете се да ве водат видеа кои ќе ве одведат од електронот, елементарна честичка во електричната енергија, до законите за работа на колото на звучникот, поминувајќи низ физичките закони кои овозможуваат да се предвиди работата на колото.

Ова ќе ви биде можност да ги разгледате суштинските поими на програмата за физика во средно училиште, да стекнете нови теоретски и експериментални вештини и да развиете корисни математички техники во физиката.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Зголемете ја ефикасноста со 5S