Овој „мини-MOOC“ е трет во серијата од пет мини-MOOC. Тие претставуваат подготовка во физиката која ви овозможува да го консолидирате вашето знаење и да ве подготвите за влез во високото образование.

Областа на физиката на која се пристапува во овој мини-MOOC е онаа на механичките бранови. Ова ќе биде можност за вас да ги преземете суштинските поими на програмата за физика во средно училиште.

Ќе размислите за методологијата што се користи во физиката, без разлика дали за време на фазата на експериментирање или за време на фазата на моделирање. Ќе практикувате и многу важни активности во високото образование како што се решавање на „отворени“ проблеми и развој на компјутерски програми на јазикот Python.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →