Дали ви треба дозвола за студии, обука или професионални активности? Откријте како да го финансирате!

Подвижноста е вистинско прашање за професионална интеграција: во некои области, возачката дозвола е вистинска работна дозвола, особено за младите. Дознајте за решенијата и државната помош што ви помагаат да ја финансирате возачката дозвола.

Од 1 јануари 2019 година, возрасни чираци можат да имаат корист од државна помош од 500 евра да ја финансираат возачката дозвола. Сè што треба да знаете за финансирање помош за возачка дозвола Б за чираци.

Размислете за користење на вашата лична сметка за обука (CPF) за финансирање на испит за возачка дозвола (часови за шифрирање и возење).
За да имате корист од тоа, мора и двајцата:

добивањето на дозволата придонесува за постигнување професионален проект или за унапредување на безбедноста на професионалната кариера на имателот на сметката; и дека имателот на сметката не подлежи на суспензија на неговата лиценца или забрана за аплицирање за лиценца (оваа обврска се потврдува со потврда за честа на засегнатото лице).
За да се покрие, овој препарат мора да биде обезбеден од одобрен објект и