Кога даночните власти не ви обезбедуваат стапка како дел од задржаниот данок, за одредени вработени мора да се примени неутрална стапка. Оваа стапка, која зависи од вас да ја одредите, се поставува со помош на стандардните мрежи за стапки. Овие мрежи се вреднуваат со законот за финансии од 2021 година.

Данок на задржување: стапка на задржување

Како дел од данокот на задржување, даночните власти ви ја даваат даночната стапка за секој вработен.

Постојат неколку начини да се одреди оваа стапка на данок:

  • стапка на обичајно право или стапка пресметана за даночното домаќинство врз основа на последните пријави за данок на доход на работникот;
  • индивидуализирана стапка што е опција за парови во брак или поврзани со PACS. Оваа стапка е поставена за секој сопружник според нивниот личен доход. Заедничкиот приход на даночното домаќинство останува предмет на стапката на данок на домаќинството ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  8 неочекувани придобивки од учењето нов јазик!