Тоа може да го побараат лекар на труд, лекар/препишувач на боледување, медицинскиот советник за здравствено осигурување или вработениот. Имајќи го ова на ум, работодавачот го информира работникот за можноста самиот да ја побара оваа посета пред закрепнување. Оваа информација е на пример произведена за време на состанокот за врска.