Во различни плејлисти што ги презентира на YouTube. Секогаш според истиот модел. Ви се нуди кратко воведно видео за комплетен тренинг. По него следат неколку долги пасуси кои се корисни сами по себе. Но, ако одлучите да одите понатаму. Не заборавајте дека Алформ е центар за учење на далечина кој дозволува финансирање преку CPF. Тоа значи дека може да имате пристап до целиот нивен каталог бесплатно една година, меѓу другото.

Во оваа обука за Microsoft PowerPoint 2019, ќе ја дефинирате вашата презентација користејќи ги алатките што ви се достапни во лентата. Потоа можете да печатите транспаренти, хартиени документи или коментари за вашата публика, да креирате пакет за презентации, видео или дури и да ги споделите вашите креации на Интернет.

На крајот од оваа обука за PowerPoint 2019 и со помош на Мишел МАРТИН, тренер и Windows MVP (Најкорисен професионалец) од 2004 година, ќе ги имате техниките и советите неопходни за подобрување на вашите вештини и вашата продуктивност во вашиот професионален живот со Microsoft Office PowerPoint 2019 година.