Во различни плејлисти тој презентира на YouTube. Секогаш според истиот модел. Кратко воведно видео за комплетна обука ви е понудено. Следат неколку долги пасуси корисни сами по себе. Но, ако одлучите да одите понатаму. Запомнете дека Алформ е центар за учење на далечина што ви овозможува финансирање преку CPF. Тоа е да се каже дека можете да имате пристап до целиот нивни каталог бесплатно една година меѓу другите.

На оваа обука за Microsoft PowerPoint 2019, ќе ја дефинирате вашата презентација користејќи ги алатките што ви се достапни во лентата. Потоа можете да отпечатите транспаренти, документи во хартија или коментари за вашата публика, да креирате пакет презентации, видео или дури и да ги споделите вашите креации на Интернет.

На крајот од оваа обука за PowerPoint 2019 и со помош на Мишел МАРТИН, тренер и MVP (најкорисен професионалец) Windows од 2004 година, ќе ги имате техниките и советите неопходни за да ги подобрите вашите вештини и вашата продуктивност во вашиот професионален живот со Microsoft Office PowerPoint 2019 година.


READ  Какво место зазема Франкофонијата во светот во 2021 година?