Да имате трајно влијание врз умовите на вашата публика. Еден од најдобрите методи е да не го заспивате со слајдови од последователно ниво од 80-тите години. Во ова видео авторот ви покажува како да добиете повеќе од импресивни резултати Прегледани неколку основи во PowerPoint 2019. Курс што несомнено ќе ви овозможи да се гледате како личност која совладала форма и содржина. 

READ  12 октомври 2020 година Зголемете ја својата професионална иднина со CEP Со оглед на последиците од здравствената криза на пазарот на трудот што може да резултира со зголемување на преквалификација и мобилност, советите за професионален развој се суштински.