Договор на определено време: приматот на договорот за продолжена гранка

Во принцип, колективен договор или договор за проширена гранка може да утврди:

Во врска со обновување, во отсуство на обемни договорни одредби, неговиот број е ограничен на 2 со Законот за работни односи.
Времетраењето на обновата (ите) додадени на првичното времетраење на ЦДД не смее да го надминува максималното времетраење предвидено со договорот за филијала или, доколку не се случи тоа, дополнителните одредби од Кодексот на трудот.

Во однос на периодот на чекање, во отсуство на одредби во продолжениот договор за гранка, периодот се пресметува според одредбите утврдени со Законот за работни односи:

1/3 од рокот на истечен договор, вклучено обновување, кога е еднакво или поголемо од 14 дена; половина од неговото времетраење ако почетниот договор, со вклучено обновување, е помалку од 14 дена. Договор на определено време: исклучок до 30 јуни 2021 година

По првото деконфинирање, овие правила беа олабавени за да се справат со последиците од здравствената криза. Закон, објавен на 18 јуни 2020 година во Службен весник, овозможува да се утврди во договор за компанија:

максималниот број на обновувања за ЦДБ. Но