Вакцинирањето на работа ќе стане можно, под одредени услови. Од четврток, 25 февруари, лицата на возраст од 50 до 64 години со истовремени заболувања ќе можат да ја администрираат вакцината AstraZeneca од страна на нивниот присутен лекар, но исто така и од лекар. Генералниот директорат за труд објави протокол за вакцинација на 16 февруари.

Кој може да се вакцинира?

Првично, само вработените на возраст од 50 до 64 години со истовремени заболувања (кардиоваскуларни болести, нестабилен дијабетес, висок крвен притисок, дебелина, хронични респираторни заболувања, итн.) Ќе можат да се вакцинираат.

Вакцинација заснована на волонтери

Вакцинацијата ќе се заснова на доброволна работа на лекари при работа и вработени. Мора да им се понуди на вработените, „Кој мора да направи експлицитен избор да биде вакциниран од лекар за труд, доколку овие луѓе можат да изберат и да бидат вакцинирани од нивниот лекар што посетува“, го специфицира протоколот.

Како и општите лекари, доброволни работни лекари се поканети од 12 февруари да се доближат