Од 1 јануари 2019 година, во рамките на законот за слобода да се избере професионална иднина, ЦПФ се кредитира во евра и повеќе не е во часови.

Која е сметката за лична обука?

Сметката за лична обука (CPF) им овозможува на секое активно лице, веднаш штом ќе влезе на пазарот на трудот и до датумот на кој ги користат сите свои права за пензија, да се стекнат со права за пензија. обука што може да се мобилизира во текот на неговиот професионален живот. Амбицијата на Сметката за лична обука (ЦПФ) е да придонесе, на иницијатива на самата личност, во одржување на можностите за вработување и обезбедување на професионална кариера.

Како исклучок од горенаведениот принцип, Сметката за лична обука (ЦПФ) може да продолжи да се финансира дури и кога нејзиниот носител ги тврди сите свои пензиски права, а ова под на доброволните и доброволните активности што ги спроведува.

Потсетиме
Сметката за лична обука (CPF) го замени индивидуалното право на обука (DIF) на 1 јануари 2015 година, со продолжување на стекнатите права на вторите. Останатите часови на DIF кои не се потрошени може да се пренесат на сметката