Станете корисник на Excel Power за структурирање на податоци

Ќе научите да ги совладате напредните функции:

- Форматирање, сортирање

- Организација на необработени податоци

- Условно форматирање

- Логички оператор АКО, И, ИЛИ

- Функција за пребарување Барај, Пронајди, STXT

- Создавање лична функција со VBA

- мајсторство на динамични вкрстени маси ...

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →