Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Ако вашиот бизнис заработува многу пари, но се борите со управувањето со вашиот секојдневен тек на готовина, овој курс е за вас!

Прогнозирањето на готовинскиот тек е од клучно значење за секој бизнис. Тоа им овозможува безбедно да се посветат на трошење колку што дозволува прогнозата или да се подготват за лоши времиња.

Сепак, управувањето со готовинскиот тек е област која често не е добро разбрана. Потребни се конкретни прашања и алатки кои го разликуваат од конвенционалната сметководствена или финансиска анализа.

Затоа, овој курс ќе се фокусира на специфични аналитички алатки поврзани со управувањето со ликвидноста. Во вториот дел се претставени алатките за управување со готовина, а третиот и последен дел ги опишува техниките на прогнозирање.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→

READ  Откријте MindView