Дали се впуштате во амбициозен ИТ проект и сакате да ги избегнете разочарувањата што може да се појават при неговото спроведување? Управувањето со ризикот е тогаш клучен елемент на вашата стратегија за успех.

Но, што е управување со ризик во ИТ проект? Ова е збир на активности спроведени за да се идентификуваат, проценат и управуваат различните ризици поврзани со вашиот проект. Тоа ви овозможува подобро да го разберете непознатото и да го минимизирате неочекуваното што може да се појави.

За да се имплементира ефективно управување со ризик, еве ги чекорите што треба да се следат:

  • Идентификувајте ги ризиците: ова вклучува наведување на сите настани што би можеле да го нарушат вашиот проект. За ова, се препорачува да се потпрете на искуството од минатото и да побарате мислење од вашиот тим и вашиот клиент.
  • Проценете ги ризиците: Откако ќе ги идентификувате ризиците, важно е да ги процените. За да го направите ова, можете да го процените влијанието и веројатноста за секој ризик. Ова ќе ви овозможи да им дадете приоритет на ризиците и да одредите на кои им треба посебно внимание.

Важно е да се напомене дека управувањето со ризикот е тековен процес и важно е да го интегрирате во процесот на управување со вашиот проект. Ова ќе ви овозможи подобро да ги предвидите тешкотиите и да управувате со сите непредвидени настани што може да се појават.

 

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→

READ  Основи на програмирање