До крајот на овој курс, ќе можете да:

  • идентификатор важност на IPv6 на Интернет денес
  • Да се ​​здобијат Основите на IPv6 и неговата примена на локална мрежа
  • Разберете феномени поврзани со IPv4 / v6 соживот
  • идентификатор Чекори и постоечките решенија кон интеграција на IPv6 според контекстите

Опис

IPv6 е а суштинска технологија за развојот на интернетот денес и за годините што доаѓаат. Ете зошто, господар IPv6 сега е од суштинско значење за секој кој е вклучен во распоредувањето и функционирањето на мрежите.

MOOC Objectif IPv6 ви овозможува да стекнете вештини за разбирање на овој протокол и механизмите поврзани со неговата работа. Преку студии на случај и практична работа, овој курс усвојува и а оперативно ориентиран пристап.