ANSSI ќе работи, заедно со Министерството за Европа и надворешни работи, на зајакнување на координацијата на Европската унија во случај на голема сајбер криза.

Голем сајбер напад може да има траен ефект врз нашите општества и нашите економии на европско ниво: затоа ЕУ мора да биде способна да се подготви да се справи со таков настан. Така, Европската мрежа на власти задолжени за управување со сајбер кризи (CyCLONE) ќе се состане на крајот на јануари, со поддршка на Европската комисија и ЕНИСА, за да разговараат за предизвиците што ги носи кризата од големи размери и за тоа како да се развие и подобрување на соработката и механизмите за взаемна помош во рамките на ЕУ. Овој состанок исто така ќе биде можност да се истражи улогата што би можеле да ја играат доверливите актери од приватниот сектор, вклучително и давателите на услуги за сајбер безбедност, во поддршката на владините капацитети во случај на голем сајбер напад.
Состанокот на мрежата CyCLONE ќе биде дел од секвенцата на вежби во која ќе бидат вклучени европските политички власти во Брисел и кои ќе имаат за цел да ја тестираат артикулацијата на внатрешните и надворешните аспекти на управувањето со сајбер кризи во ЕУ.

ANSSI ќе работи заедно со Европската комисија