По успехот на првото емитување со повеќе од 41 регистрации, MOOC „Elles font l'art“ повторно се отвора!

Овој бесплатен онлајн курс, отворен за сите, составен од видеа, квизови и активности, е посветен на жените уметници од 1900 година до денес. Визуелни уметници, сликари, фотографи, видеографи или изведувачи од сите националности, тие ја направиле или сè уште ја прават уметноста на 20-от и 21-от век.

Преку хронолошко патување, ве покануваме да откриете уште една историја на модерната и современата уметност посветена на жените креатори. Ова е нов начин Центарот Помпиду насилно да ја потврди својата посветеност на жените и во корист на родовата еднаквост.