Про-А системот овозможува особено да се подготви, преку обука или преку ВАЕ, сертификација што се појавува во списокот на проширен договор за гранка, која ги зеде предвид критериумите за значителна промена во активноста и ризикот од застареност на вештините.

За секторот за храна, следејќи гоДоговор од 21 јануари 2020 година (објавено во Службен весник на 14 ноември 2020 година), ОКАПИАТ ви обезбедува а интерактивен водич да го најдете вашиот пат:

во новото мапирање на 208 професионални сертификати квалификувани за Pro-A. според 2 критериуми: ФУНКЦИЈАТА во компанијата (производство, одржување, човечки ресурси and) и ПРОФЕСИЈАТА спроведена од работникот.

За да дознаете повеќе за Pro A, ве покануваме да се консултирате со нашите соодветниот дел со лист за презентација на уредот