Од собирање до прераспределба, новата мини-страница " за што се користат социјалните придонеси? »Ве поканува да откриете финансирање на социјална заштита преку 3 прашања:

Одговорите се многу прецизни.

Така, мини-страницата укажува на тоа дека работодавците, индивидуалните работодавци, вработените и самовработените работници придонесуваат за URSSAF (или MSA, доколку влезат во земјоделска шема за социјална заштита). Социјалниот модел е финансиран од социјални придонеси:

22% од платата за придонеси на вработените; 45% од платата за придонеси од работодавач.

Како работодавач, вие плаќате придонеси на работодавачот и на вработените во URSSAF.

Веб-страницата прецизира дека URSSAF ги прераспределува собраните придонеси на повеќе од 900 организации.

Тие ја финансираат социјалната заштита што ги штити луѓето особено во случај на болест, мајчинство, работна несреќа, невработеност, пензија.

Исто така, се потсетува на различните мисии на URSSAF, особено придружбата и поддршката на тешките компании (прилагодување на роковите за плаќање).

URSSAF е исто така тука за да гарантира одржливост на нашиот систем за заштита. И тоа оди преку верификација и контрола, како и борба против измама, скриена работа.

На крај