• "НЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АЖИЛТТЭЙ" гэж
  • Практик хичээл
  • Чанарын ангилал
  • Чөлөөт хичээл.

Богино болон зөв SHAPE

Та комеун-pro.fr дээр мэргэжлийн ур чадвараа хөгжүүлэх хамгийн чухал мэдлэгийг ашиглахыг хичээдэг. Та өөрийн сул талууд дээр ажиллах, эсвэл олж авсан мэдлэгийнхээ гүйцэтгэлийг оновчтой болгох замаар мэргэжлийн үр ашгийг дээшлүүлэхийг хүсч байгаа бол энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд эндээс материал авах болно. Хаа сайгүй, хаа сайгүй хүртээмжтэй үнэгүй өгүүллүүд, видео бичлэгүүдээр дамжуулан та интернетэд бэлтгэл хийж, шуудангаараа арилгаж чадна.