Print Friendly, PDF & Email

Мэргэжлийн ярилцлага: үнэлгээний ярилцлагаас тусдаа ярилцлага

Бүх компаниуд ажиллах хүчнээс үл хамааран бүх ажилчидтайгаа мэргэжлийн ярилцлага хийх ёстой.

Энэхүү ярилцлага нь тухайн ажилтан болон түүний мэргэжлийн карьерын талаар голчлон ярьсан болно. Энэ нь тэднийг мэргэжил дээшлүүлэх хэтийн төлөв (албан тушаалын өөрчлөлт, албан тушаал ахих гэх мэт) -д илүү сайн дэмжиж, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох боломжийг олгодог.

Зарчмын хувьд мэргэжлийн ярилцлагыг компанид элссэнээс хойш 2 жил тутамд хийх ёстой. 6 жилийн турш ажилласны эцэст энэхүү ярилцлага нь ажилтны мэргэжлийн карьерын тойм тооллогыг хийх боломжтой болгодог.

Тодорхой завсарлага авсны дараа үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж буй ажилчдад мэргэжлийн ярилцлага өгөхийг санал болгож байна.

Төрийн бус, энэ мэргэжлийн ярилцлагын үеэр ажилтны ажлын үнэлгээг үргэлжлүүлэх боломжгүй.

Үнэн хэрэгтээ мэргэжлийн үнэлгээг өнгөрсөн жилийн үр дүнг гаргахдаа тусад нь хийсэн ярилцлагын үеэр хийдэг (тавьсан зорилго, тулгарч буй бэрхшээл, сайжруулах цэгүүд гэх мэт эрхэм зорилго, үйл ажиллагаа). Та ирэх жилийн зорилгоо тодорхойлсон.

Үнэлгээний ярилцлага нь мэргэжлийн ярилцлагаас ялгаатай нь сонголт юм.

Та энэ хоёр ярилцлагыг дараалан хийж болно, гэхдээ ...

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  1 цагийн дотор Forex арилжааны танилцуулга!