Print Friendly, PDF & Email

"Нөхцөл байдлын нийтлэг дүр зураг" буюу Рейн мөрний хоёр эрэг дээрх нийтлэг кибер аюулын тухай Франц-Германы тайланд ANSSI болон BSI нь ransomware-ийн өсөн нэмэгдэж буй аюулын тоймыг гаргаж, тэдний учруулж буй эрсдэл, сорилтуудын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлдэг. аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад зориулсан.

READ  Хөдөлмөрийн чадваргүй байдал, чадваргүй байдал, тахир дутуу байдал: ялгаа нь юу вэ?