Та Айссе, Питер, Мария, Ражан, Таня, Харун, Юта нартай франц хэлийг олж мэдээрэй! Энэ хичээлд 17 дараалал байдаг. Дараалал бүр нь өдөр тутмын амьдрал, Францын соёл, иргэний амьдрал эсвэл захиргааны журам гэх мэт өөр өөр сэдвээр 3 цаг бие даан суралцахыг илэрхийлдэг.

Энэ курст чи дасгал хий :
• L'сонсох видео болон аудио баримт бичигтэй;
• the унших захиргааны баримт бичиг, өдөр тутмын амьдралтай;
• L' текст бичих олон янзын, хөгжилтэй сэдэвтэй;
• the дүрэм нар ле толь бичиг ойлгоход зориулсан видео бичлэгүүд, мөн таныг сургах интерактив үйл ажиллагаатай.
Навигаци үнэгүй. Та хамгийн түрүүнд хамгийн их сонирхож буй дараалал, үйл ажиллагаанууд дээр ажиллах боломжтой.
Гар утас, таблет эсвэл компьютер дээрээ хялбар бөгөөд үр дүнтэй сур.