Айссе, Петр, Мария, Ражан, Таня, Харун, Юта нарыг дагаж Франц хэл, соёлтой танилцах туршлагыг дагалдан яваарай! Энэ хичээлд 18 дараалал байдаг. Дараалал бүрийн хувьд өдөр тутмын амьдрал, Францын соёл, иргэний амьдрал эсвэл захиргааны журам гэх мэт өөр сэдвээр бие даан суралцах 4 цагийг тоол.

Энэ курсын хамт чи дасгал хийх болно :
• L'сонсох видео болон аудио баримт бичгүүдээр дамжуулан;
• the унших нийтлэл, захиргааны баримт бичиг, өдөр тутмын амьдралтай;
• L' текст бичих олон янзын, хөгжилтэй сэдэвтэй;
• the дүрэм нар ле толь бичиг ойлгоход зориулсан видео бичлэгүүд болон таныг сургах интерактив үйл ажиллагааны ачаар.
Та хичээлийг чөлөөтэй хөтөлж, хамгийн түрүүнд таны сонирхсон дараалал, үйл ажиллагаанууд дээр ажиллахаар сонгож болно.
Гар утас, таблет эсвэл компьютер дээрээ хялбар бөгөөд үр дүнтэй сур.