Print Friendly, PDF & Email

Хөдөө аж ахуйн салбарын хамгийн бага тэтгэврийг хөдөө аж ахуйн цэвэр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 85 хувь буюу сард 1 евро болгон дахин үнэлэв. 046 оны нэгдүгээр сарын 3-нээс эхлэн хөдөө аж ахуйн тэтгэвэрт гарах тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилготой 2020 оны долдугаар сарын 1-ны өдрийн хуулиар бий болсон энэхүү дахин үнэлгээг 2022 оны арваннэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс хийжээ. Энэхүү арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг тодорхойлсон тогтоолыг 2021 оны нэгдүгээр сарын XNUMX-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр болжээ. Албан ёсны сэтгүүл 17 оны 2021-р сарын XNUMX. The detail with Үйлчилгээ- Нийтийн.fr.

READ  Далайн шинжлэх ухаан ба техникүүд - "Pôle Mer Bretagne Atlantique" гэсэн нэртэй сургалт