Бүрэн үнэгүй OpenClassrooms дээд зэргийн сургалт

Ажилтны гүйцэтгэлийг хянах нь хүний ​​нөөцийн менежерийн хамгийн чухал ажлуудын нэг юм.

Та зөвхөн багийнхаа ажлыг хянаж, удирдахаас гадна бусад ажилчдынхаа ажлыг хариуцдаг. Энэ бүхэн нь таны бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд тусална.

Өөрөөр хэлбэл, таныг ажиллуулж байгаа компанийн гүйцэтгэлийг хамтран хариуцна гэсэн үг.

Ийм учраас энэ сургалт танд маш чухал юм.

Энэ курст та дараах зүйлсийг сурах болно:

– Гүйцэтгэлийг хэрхэн тодорхойлж, хэмжих вэ?

– Та багийн гүйцэтгэлийг үнэлэх, тайлбарлах техникийн болон хүний ​​арга барилд суралцах болно.

– Гүйцэтгэлийг дэмжих зохих рефлексүүдийг хөгжүүлэх.

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу→