Print Friendly, PDF & Email

Ажлын ослын нөхцөлд ажил олгогч нь ажилтнаа ямар эрсдэлд өртсөнийг бүрэн ухамсарлаж чадаагүй бол өршөөлгүйгээр гэм бурууг үйлддэггүй. Үүнийг 9 оны арванхоёрдугаар сарын 2021-ний өдөр Иргэний хэргийн хоёрдугаар танхимаас гаргасан шийдвэрээр давж заалдах шатны шүүх хэлэлцлээ.

READ  Имэйл маркетингийн үндэс