Аливаа дансны үлдэгдлийг хүлээн авах тухай захидлын жишээ
Таб руу оч Fichier хэвлэхийн тулд баримтынхаа зүүн дээд талд.